WODs / 30.08.2018 – DAY 206

12min. alternating EMOM warm-up
A: 20m Bear Walk
B: 10m Broad Jump
C: 8-10x KB Head Cutter
Back Squat Every 3min. arttırarak
4×20 unbroken hafif kilo, yansın kül olsun
superset with
6×8-12 DB/KB Stiff Leg DL
12min. AMRAP
5sağ+5sol Dumbell PushPress
12x Toes to Bar