WODs / 28.12.2018 – DAY 326

Isıtıcı
40 cal. Erg +20 Jumping Squat
sonra 5 round
1 dakika plank
30 sn dinlen
sonra
10 dakika Emom
6 Push Press (%55-50)
Dinlenmeden aynı kilo ile devam
10 dakika Emom
6 Dipte Pause Front Squat
Biraz dinlen
25 dakika time cap.
Başlangıçta 150 double under (cash in)
sonra 5 round
10 Dumbell Push Press (sağ)
10 Burpees
10 Dumbell Push Press
(sol)
10 Burpees
Bitişte 150 du(cash out)