WODs / 25.02.2019 – DAY 384

Beli Güzelce Isıt!
Isıtıcı 8 Dakika EMOM
1. 20 Glute Bridge
2. 12 Elevated Supine Trunk Rotation
10 Dakika AMRAP (IGYG)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-……….
Back Squat (%60-65)
2 Dakika dinlen
8 Dakika AMRAP(IGYG)
1-2-3-4-5-6-7-8-9…..
Deadlift(%60-65)
2 Dakika dinlen
10 Dakika AMRAP(IGYG)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-……
Burpee Box Jump Over