WODs / 14.04.2020 – DAY 790

Antrenman Öncesi Aksesuarı
(Zamana Karşı Değil, Kaliteli)

3 Set

  12 Single Leg Single Dumbell Deadlift (Sağ)
  12 Single Leg Single Dumbell Deadlift (Sol)
  12 Single Arm Renegade Row (Sağ)
  12 Single Arm Renegade Row (Sol)

20 Dakika Amrap (Hedef Tekrar Sayısı: 10 Set)

  10 Sağ-10 Sol DB Clean and Jerk
  20 DB Goblet Lunge
  30 Lateral Jumps Over DB