WODs / 04.01.2018 – DAY 332

Isıtıcı
20 m Ayı Yürüyüşü
10 Burpee zıplamadan
20 m Yengeç Yürüyüşü
10 Jumping Squat
20 m İleri Zıplama
10 Lunge
Sonra
PVC ile Koparma ısınması
10 dakika Emom(%55-60)
1 Snatch Grip Deadlift
+
1 Power Snatch
+
1 Squat Snatch
+
1 Overhead Squat
Sonra
2 Set
6 dakika Amrap
16 cal. Erg
16 KB Goblet Lunges
16 KB Amerikan Swing
2 dakika dinlen
6 dakika Amrap
16 cal. Diğer Erg
16 KB Goblet Squat
16 KB Russian Swing
2 dakika dinlen